16/08/2021

VAT i e-commerce: co zmieniło się 1 lipca 2021 w Europie?

Ramy prawne dotyczące podatku VAT stosowanego w handlu elektronicznym zostały znacząco zmienione 1 lipca 2021 roku. Zmiana obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rewolucyjne zmiany wpłyną zarówno na firmy prowadzące sprzedaż w krajach UE (sprzedaż na odległość), jak i na przedsiębiorstwa, które eksportują towary do krajów UE. Reformy mają na celu zwalczanie oszustw podatkowych, uproszczenie procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ale także mogą mieć szerszy wpływ na sposób prowadzenia działalności przez sprzedawców. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób zmiany wpłyną na branżę e-commerce.

Unijny system VAT został ostatnio zaktualizowany w 1993 roku i nie nadążał za ekspansją transgranicznego handlu elektronicznego, który w ostatnich latach przekształcił sektor detaliczny[1]. Pandemia koronawirusa przyspieszyła również boom w e-handlu i ponownie podkreśliła potrzebę reformy, aby zapewnić, że podatek VAT należny od sprzedaży internetowej wraca do kraju konsumenta. Nowe przepisy odpowiadają również na potrzebę uproszczenia życia zarówno konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych.

Proces decyzyjny w UE był długi, ponieważ w kwestiach podatkowych wymagana jest jednomyślność państw członkowskich[2]. Zmiany miały początkowo wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, jednak ze względu na kryzys spowodowany pandemią Covid-19 Komisja Europejska odłożyła na pół roku wejście pakietu w życie.

Nowe przepisy modyfikują próg VAT, obowiązujące przepisy dotyczące zamówień transgranicznych i deklaracji podatkowych dla firm z UE.

Kogo dotyczą zmiany VAT?

Wejście w życie reformy podatkowej, uchwalonej przez Komisję Europejską ma wpływ na całą branżę handlu elektronicznego B2C. W szczególności zmiany dotyczą następujących podmiotów:

  1. firm prowadzących sprzedaż na odległość na rzecz osób fizycznych w UE:
  • niezależnie od miejsca siedziby firmy (Polska, Unia Europejska, państwo niebędące członkiem UE),
  • bez względu na to, czy sprzedaż odbywa się bezpośrednio na własnej platformie, czy za pośrednictwem dowolnej platformy sprzedażowej (marketplace);
  1. konsumentów zamieszkujących państwa Unii Europejskiej (którzy z pewnością odczują wzrost cen);
  2. państwa członkowskie i instytucje finansowe, które zarządzają poborem podatku VAT;
  3. operatorów pocztowych i kurierów, którzy będą zobowiązani do weryfikacji wszystkich produktów pod kątem odprawy celnej oraz w szczególnych przypadkach do poboru podatku VAT[3].

Najważniejsze zmiany w e-commerce i podatku VAT

Modyfikacje przepisów VAT, obowiązujące od 1 lipca 2021 roku wprowadzają trzy główne zmiany:

1. Brak zwolnienia z VAT przy imporcie towarów o niskiej wartości

Dotychczas towary o wartości poniżej 22 euro importowane do UE przez firmy z krajów trzecich były zwolnione z podatku VAT. Zgodnie z nowymi przepisami każdy import z kraju spoza Unii Europejskiej będzie podlegał opodatkowaniu VAT w państwie członkowskim przeznaczenia, niezależnie od wartości importu[4].

2. Ujednolicenie progu podatkowego – 10 000 euro

Do momentu wprowadzenia nowych przepisów handlowcy z UE byli zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT w innym państwie członkowskim, gdy tylko ich sprzedaż przekroczyła obowiązujący próg podatkowy w danym kraju. Ten próg wynosił na przykład 35 000 euro we Francji i 100 000 euro w Niemczech[5].

Aby małe firmy mogły dynamiczniej się rozwijać, nowa reforma usuwa progi krajowe, dzięki czemu istnieje tylko jeden próg dla wszystkich państw członkowskich, wynoszący 10 000 euro (około 47 000 złotych), który będzie uwzględniał całą sprzedaż na terytorium UE z wyłączeniem kraju siedziby sprzedawcy. Oznacza to, że sklepy internetowe o rocznych obrotach powyżej 10 000 euro będą musiały naliczać klientom z innych państw członkowskich UE stawkę VAT kraju docelowego[6].

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki systemowi One Stop Shop (portal internetowy, na którym podatek VAT jest deklarowany i płacony elektronicznie) nie będzie potrzeby rejestrowania się do celów podatkowych w innym państwie. Ułatwi to sprzedawcom online przestrzeganie przepisów. Ten punkt kompleksowej obsługi będzie odpowiedzialny za przekazywanie pobranych podatków do odpowiedniego państwa członkowskiego UE[7].

3. Opodatkowanie platform e-commerce do sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów trzecich

Również od 1 lipca 2021 r. platformy handlowe (takie jak Amazon czy eBay), które dziś stanowią znaczną część sektora e-commerce, zostaną uznane za sprzedawców dla celów VAT. Będą zatem odpowiedzialne za administrowanie podatkiem VAT, gdy przedsiębiorstwo korzystające z ich usług nie ma siedziby w Unii Europejskiej i eksportuje towary do UE[8].

Zmiany dla konsumentów

Dla konsumentów reforma podatku VAT oznacza większą przejrzystość. Robiąc zakupy u sprzedawcy lub na platformie z kraju trzeciego, która jest zarejestrowana w One Stop Shop, podatek VAT powinien być wliczony w cenę. Innymi słowy, koniec z telefonami celnymi lub uiszczaniem dodatkowych opłat u kurierów, gdy towary dotrą do kraju docelowego, ponieważ podatek VAT zostanie już zapłacony.

Osoby fizyczne powinny jednak upewnić się, że nabywane przez nich towary w internecie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w ich kraju. Jeżeli bowiem sprzedaż będzie fakturowana bez VAT, przewoźnicy mogą żądać w momencie dostarczenia przesyłki zapłaty cła i podatku VAT wraz z ewentualnymi opłatami administracyjnymi[9].

Punkty kompleksowej obsługi OSS

Sprzedawcom została udostępniona platforma OSS (One Stop Shop), za pomocą której mogą złożyć jedną deklarację VAT. System ten obowiązuje w kilkudziesięciu krajach UE i nie wymaga rejestracji w każdym urzędzie podatkowym. Sprzedawcy mogą korzystać z punktu kompleksowej obsługi, aby deklarować i odprowadzać podatek VAT dla wszystkich krajów UE, do których wysyłają towary, z wyjątkiem kraju, w którym mają siedzibę. W tych krajach sprzedawcy muszą nadal składać lokalną deklarację VAT. Punkt kompleksowej obsługi ułatwia proces raportowania i eliminuje potrzebę rejestrowania się sprzedawców w administracjach podatkowych w poszczególnych krajach[10].

Nowy próg 150 euro dla importu

Do 1 lipca 2021 roku towary handlowe wwożone do UE o wartości nieprzekraczającej 22 euro, podlegały zwolnieniu z podatku VAT. Nowe przepisy znoszą tę regulację i nakładają podatek VAT na wszystkie towary importowane do państw wewnątrzwspólnotowych, co oznacza, że wszelki import towarów do UE będzie wymagał oficjalnej deklaracji celnej[11].

MŚP i wszystkie inne podmioty importujące towary o wartości poniżej 150 euro również będą mogły jednak skorzystać z IOSS (One Step Shop for Import), czyli nowego, opcjonalnego system poboru podatku VAT dla e-handlowców i internetowych platform sprzedaży. IOSS eliminuje konieczność rejestracji do zapłaty podatku VAT w każdym kraju UE, w którym sprzedawca oferuje swoje produkty. Zostaje mu nadany tylko jeden numer identyfikacyjny IOSS, obowiązujący w 27 państwach wspólnoty europejskiej[12].

Najważniejsza reforma od lat

Zmiany rozważone i przyjęte przez UE, są w rzeczywistości najważniejszą reformą europejskiego systemu VAT od co najmniej 25 lat. Z ekonomicznego punktu widzenia oczekiwania Komisji Europejskiej są spore. Szacuje, że dzięki reformie VAT w handlu elektronicznym do końca 2021 roku odzyskane zostanie około 7 mld euro[13]. Nowe przepisy z pewnością umożliwiają centralizację procedur i optymalizację opodatkowania poprzez jasne i przejrzyste zasady dla wszystkich państw członkowskich UE. Nowy system VAT może pomóc zatem europejskim przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać zalety jednolitego rynku i jednocześnie konkurować na rynkach światowych.

Jeśli poszukujesz sprawdzonego partnera, który zajmie się obsługą logistyczną Twojego sklepu internetowego – zapraszamy do kontaktu! Completio świadczy kompleksowe usługi fulfillmentowe, wysyłamy produkty naszych klientów na terenie całej UE, a nawet świata! Napisz do nas już dzisiaj i dowiedz się więcej.

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_pl

[2] https://osome.com/uk/blog/july-2021-eu-vat-changes-ecommerce-sellers-need-to-know/

[3] http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/june/the-european-union-introduces-new-value-added-tax-rules-for-e-commerce-from-1-july-202.aspx

[4] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce/oss_en

[5] https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-form-customs-declaration-low-value-consignments-2019-07-11_en

[6] https://www.rsmuk.com/ideas-and-insights/tax-voice-june-2021/new-eu-vat-rules-for-e-commerce-from-1-july-2021

[7] https://home.kpmg/pl/en/home/insights/2021/06/frontiers-in-the-vat-e-commerce-package.html

[8] https://business-review.eu/money/new-vat-rules-for-e-commerce-as-of-1-july-2021-221541

[9] https://www.donnerberg.net/eu-vat-changes-for-e-commerce-sellers-from-1-july-2021-one-stop-shop/

[10] https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en

[11] https://news.bakertilly.global/tax/all-change-for-e-commerce-vat-rules-in-the-eu/

[12] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3098

[13] http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/june/the-european-union-introduces-new-value-added-tax-rules-for-e-commerce-from-1-july-202.aspx

Opublikowano: 16.08.2021 | 09:12
Autor: Wiktoria Bednarczyk