Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

* – Pole obowiązkowe
z siedzibą w Markach, przy ulicy Długiej 23R, (05-270) Marki, zwany dalej „Completio”. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail [email protected]. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z Pani/Pana prośbą o kontakt, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie usprawiedliwiony cel Administratora (Pani/Pana kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, w tym wyceny usług oraz marketingu). Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom i nie będą przekazywane do państw trzecich. Completio będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu uzyskania sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Completio, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Completio nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę [email protected].

Magazyn centralny

Łódź

COMPLETIO Sp. z o.o.
ul. Jędrzejowska 47
93-636 Łódź

Magazyny partnerskie

Radzymin

COMPLETIO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 24
05-250 Radzymin

Wrocław

COMPLETIO Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław

Dział handlowy

Mariusz Noskowicz Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług

[email protected]
Damian Orłowski Kierownik ds. Sprzedaży

[email protected]
Edyta Smolak Kierownik ds. Sprzedaży

[email protected]
Karolina Przyborowska Kierownik ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług

[email protected]