23/10/2023

3pl i 4pl – Co to jest i czym się różnią?

3PL i 4PL to skróty związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, które odnoszą się do różnych modeli obsługi logistycznej. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego operatora logistycznego. Poznajmy, czym dokładnie są 3PL i 4PL oraz jakie są główne różnice między tymi dwoma koncepcjami.

Co to jest 3PL w logistyce?

3PL (Third Party Logistics), nazywana również Logistyką Firm Trzecich, odnosi się do firm zewnętrznych specjalizujących się w dostarczaniu kompleksowych usług logistycznych. Kluczową cechą 3PL jest to, że umożliwiają przedsiębiorstwom zewnętrzne zarządzanie i optymalizację kluczowych funkcji logistycznych. Usługi oferowane przez 3PL mogą obejmować przechowywanie, transport, zarządzanie inwentarzem, pakowanie, a także obsługę zwrotów. Dzięki współpracy z firmami 3PL, przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie korzystając z usług firm zewnętrznych w zakresie logistyki. Firmy 3PL przynoszą korzyści w postaci redukcji kosztów, poprawy efektywności operacyjnej oraz dostępu do globalnych sieci dystrybucyjnych. Współpraca z 3PL jest często wybierana przez firmy, które chcą elastycznie dostosowywać swoje operacje logistyczne do zmieniających się warunków rynkowych, nie angażując się w stałe inwestycje w infrastrukturę logistyczną.

Czym jest logistyka 4PL?

Logistyka 4PL, znana również jako Fourth Party Logistic, Integratorzy Procesów Logistycznych lub Wiodący Operatorzy Logistyczni, to model logistyczny, który obejmuje znacznie szerszy zakres działań niż tradycyjna logistyka 3PL. W rzeczywistości, operator logistyczny 4PL przejmuje planowanie, optymalizację logistyki zewnętrznej i wewnętrznej całego przedsiębiorstwa. W porównaniu z logistyką 3PL, gdzie głównym celem jest realizacja konkretnych operacji logistycznych, takich jak transport czy magazynowanie, 4PL skupia się na zarządzaniu całym łańcuchem dostaw klienta. W przypadku logistyki 4PL, właściciel ładunku nie tylko informuje firmę zewnętrzną o miejscu wyjazdu i przeznaczenia, ale także określa wymagane kryteria, takie jak termin dostawy, budżet czy trasę. Wielu operatorów 4PL dostarcza nawet specjalistyczne oprogramowanie, które służy jako integralny interfejs do współpracy z różnymi firmami w łańcuchu dostaw klienta. Kluczową cechą logistyki 4PL jest jej zdolność do głębokiej współpracy z przedsiębiorstwem, przejmując na siebie większą odpowiedzialność za różnorodne procesy logistyczne. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej głównej działalności, powierzając zarządzanie logistyką specjalistom.

Różnice między logistyką 3PL i 4PL

Dostawca usług 3PL koncentruje się głównie na operacyjnych aspektach logistyki, takich jak transport, magazynowanie i realizacja zamówień, oferując zewnętrzne usługi logistyczne, które mogą obejmować transport towarów, składowanie i obsługę celno-towarową. Z kolei logistyka Fourth Party Logistics oferuje pełne zarządzanie łańcuchem dostaw, począwszy od planowania, przez optymalizację, aż po realizację, działając jako integrator łańcucha dostaw i zarządzając nim w imieniu klienta. W modelu 4PL, operator działa jako jedyny punkt kontaktu między klientem a wszystkimi dostawcami usług logistycznych, dostarczając zaawansowane systemy technologiczne do integracji całego łańcucha dostaw i skupiając się na strategicznym zarządzaniu oraz optymalizacji procesów. W przeciwieństwie do firm 3PL, które często posiadają własne zasoby, operatorzy 4PL zazwyczaj nie posiadają własnych zasobów fizycznych, ale zarządzają zasobami innych dostawców.

Różnice między modelami logistycznego outsourcingu

Różnice między modelami logistycznego outsourcingu są kluczowe dla zrozumienia, jakie usługi mogą być najlepsze dla Twojego biznesu. Istnieją różne poziomy outsourcingu usług logistycznych, które można opisać następująco:

  • 1PL – to model, w którym firma nie zleca żadnych usług logistycznych na zewnątrz. Działa ona lokalnie lub posiada własną infrastrukturę, kontrolując całą swoją działalność logistyczną.
  • 2PL – w tym modelu firma zleca tylko jeden obszar operacyjny, zazwyczaj najbardziej kosztowny, jak transport.
  • 3PL – operatorzy 3PL działają jako pośrednicy między firmą a klientem końcowym. Są odpowiedzialni zarówno za magazynowanie, jak i za transport towarów.
  • 4PL – firmy 4PL skupiają się na doradztwie w zakresie gospodarki transportowej i magazynowej. Nie posiadają własnej infrastruktury, ale koncentrują się na strategii, planowaniu i doradztwie.
  • 5PL – to model, który integruje usługi logistyczne firm 3PL i 4PL. Obejmuje zarządzanie logistyką transportową i magazynową oraz dostarczanie rozwiązań strategicznych i optymalizacyjnych.

Podstawową różnicą między dostawcą 3PL a 4PL jest zakres odpowiedzialności. Operator logistyczny 4PL zajmuje się całym łańcuchem dostaw, podczas gdy dostawca 3PL koncentruje się głównie na logistyce. Wybór odpowiedniego modelu zależy od wielkości firmy, jej potrzeb oraz zasobów. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć, który model będzie najbardziej odpowiedni dla Twojego biznesu, biorąc pod uwagę zarówno korzyści, jak i potencjalne wyzwania każdego z nich.

Opublikowano: 23.10.2023 | 15:23
Autor: